Huvud Meny
Startsida
Verksamhet
Vuxna
Ungdomar
Länkar
Aktuellt
Kontakta

 

 
 
Välkommen

Genom individuell handledning kan JobCenter hjälpa personer att aktivt främja sin utvecklings- och inlärningsprocess. Målet är att öka möjligheten till utbildning, yrke och sysselsättning. JobCenter ger ett mångprofessionellt stöd för att hitta individuella lösningar till studier och jobb samt till ett helhetsmässigt välbefinnanade. JobCenter hjälper både vuxna och ungdomar att förverkliga sina framtidsdrömmar.

bild
 
 
Nyheter

Nya arbetare i JobCenter teamet!

Annette Nyberg, Betina Lindström och Sarah Wikman började den 1.8.2012. Annette är individuell handledare för vuxenenheten i Närpes. Betina är vikarierande individuell handledare för ungdomsenheten i Närpes. Sarah är uppsökande ungdomsarbetare för både Kristinestad och Närpes.

 
Besöksadresser

Kristinestad

Päivi Isuls, Jessica Bårdsnes och Sarah Wikman träffas på Skolgatan 3 i Kristinestad.


Närpes

Annette Nyberg och Betina Lindström träffas på Närpesvägen 4 i Arbets- och näringsbyråns utrymmen.

 
© 2017 Jobcenter
Concept design by MediaMente.biz